Træ

Træ

Træ er et naturmateriale, og møbler af træ vil altid være unikke. Åretegninger og knaster er en del af træets natur, og ikke to træmøbler kan blive helt ens.

 

Træet er i en stadig forandringsproces, der bevirker, at farver og strukturer ændrer sig gennem hele møblets levetid. Mange træsorter har stor farveændring i begyndelsen, lad alle flader stå udækket de første måneder, så undgås "skjolder" efter vaser, nips mv. Jo mere sollys træet udsættes for, jo hurtigere går processen. Ønsker man træet uforandret, kan processerne sinkes ved at beskytte træet mod sollys og forandringer i luftfugtigheden.

 

Vand bør kun anvendes i små mængder - tør straks op hvis der spildes, og brug en hårdt opvredet klud til aftørring. Massivt træ kan "arbejde", når luftens fugtighed skifter. Det betyder at træet kan blive ru og at specielt fyrretræ og bøgetræ kan få "vindridser" - små revner mellem årerne. Vindridser er uden betydning for holdbarheden. Massivt ubehandlet træ bør kunne "ånde", så det kan indstille sig efter luftfugtigheden i rummet. Dæk derfor aldrig massive træmøbler med lufttæt materiale som fx plastic eller voksdug mere end 12 timer ad gangen. Kan træet ikke ånde, vil det sprække. Det er særligt udtalt ved massiv bøg. Almindelig vellagret og tørret træ er beregnet til en relativ luftfugtighed i rummet på 30 til 60%. Den relative luftfugtighed måles med et hygrometer.

 

Træmøbler bør ikke opbevares i rum, hvor luftfugtigheden er svingende, idet træet "indstiller" sig efter omgivelserne, og ændringer kan ødelægge træet. Undgå derfor uopvarmede lofter, kældre, udhuse og lignende steder.

 

Copyright © All Rights Reserved Skalma A/S 2014